Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja sztachetki plastykowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie ogrodzenie PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu oraz planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do budowy plotki z plastiku na plot i furtkę ze sztachet wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane ogrodzenia PVC na plot i furtę sztachetowa jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy projektowane plotki plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zainicjowania prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar